Image
Top
Navigation

Ogólne informacje

logo

Czas na produkcję manufakturową. Zobacz stylowe kolekcje podłóg !

Zapraszamy do świata unikatowych podłóg. Tu każda deska, uszlachetniona w wyniku ręcznej obróbki, odróżnia się od innych!

Ogólne informacje o podłogach Quercus Manufaktura

Dębowe podłogi charakteryzują się zmiennością koloru. W zależności od technik wybarwiania i natężenia światła słonecznego, tempo zmian bywa różne. Jest niemal pewne, że podłoga eksponowana w sklepie będzie się nieznacznie różniła od podłogi dostarczonej.

Nasze deski bowiem, poddawane są procesom zmieniającym kolor drewna / wędzenie, rozjaśnianie, opalanie, koloryzowanie olejami barwiącymi /. Ilość garbników zawartych w drewnie powoduje, że deski zmieniają swą barwę w odmienny, niepowtarzalny sposób, czego wynikiem są różnice kolorystyczne nie mogące stanowić podstawy do reklamacji.

Podłogi wykańczane są najwyższej klasy olejami Floor Service, zawierającymi woski twarde oraz związki krzemu nadające im wyjątkową odporność. Do mycia i konserwacji podłóg zalecamy używanie specjalistycznych środków tej samej marki.

Podłogi są gotowe do instalacji w miejscu przeznaczenia. Ze względu na naturalną pracę drewna podłogi są fazowane na 4 krawędziach. Deski mogą zmieniać swoje wymiary / objętość / w zależności od wilgotności i temperatury powietrza. Zmiana wilgotności drewna o 1% powoduje zmianę wymiarów deski o 0,25%. Oznacza to, że deska o szerokości 18 cm może zmienić wymiar do 2 mm.

Dopuszczalna różnica w wysokości poszczególnych desek wynosi 1,5 mm. Idealnie równą powierzchnię możemy otrzymać tylko poprzez proces cyklinowania podłogi. Zwracamy więc szczególnie uwagę na fakt, że przy dużych szerokościach ułożonych desek / najczęściej pow. 120 mm / mogą na powierzchni podłogi pojawić się szczeliny i deformacje na krawędziach desek / łódkowanie / na które wytwórca nie ma wpływu.

© Quercus 2016 Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław, Warszawa

created by
Logo EMC