Image
Top
Navigation

Montaż

logo

Czas na produkcję manufakturową. Zobacz stylowe kolekcje podłóg !

Zapraszamy do świata unikatowych podłóg. Tu każda deska, uszlachetniona w wyniku ręcznej obróbki, odróżnia się od innych!

Montaż
Warunki wymagane do montażu i użytkowania podłogi

1. 45-65% wilgotności względnej powietrza. 2. Temperatura powietrza – 18-22 OC. 3. Wilgotność podłoża a/ wylewka betonowa – max 2 % (metoda CM) b/ jastrych anhydrytowy – 0,5 % (metoda CM) c/ podkład pochodzenia drewnianego (OSB, płyta wiórowa, itp.) – 9 % (+/- 2%). 4. Wilgotność drewna – 9 % (+/- 2 %). 5. Spójność podłoża – min. 30 mPa. 6.Aklimatyzacja podłogi w pomieszczeniu – min. 48 godzin.

Powyższe warunki należy zbadać przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. Wyniki należy wpisać do dziennika budowy lub sporządzić odpowiedni protokół, który jest niezbędny przy ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym. W/w warunki należy również zachować w trakcie użytkowania podłogi.

Montaż podłogi

1. Przed montażem należy bezwzględnie zapoznać się z informacją o produkcie i jego właściwościach oraz sprawdzić materiał pod względem zgodności z ofertą. Nie uwzględniamy reklamacji dotyczących selekcji drewna, koloru, usłojenia oraz innych naturalnych cech podłóg po ich zamontowaniu.

2. Grunty i kleje – zalecamy grunty i kleje 1 i 2 składnikowe poliuretanowe oraz kleje hybrydowe. Zalecamy stosowanie gruntów i klejów tej samej firmy.

© Quercus 2016 Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław, Warszawa

created by
Logo EMC